Läromedel i matematik för F-3

läromedel i matematik

Läromedel i matematik för F-3

En fördel med våra laborativa matematikläromedel är att de omvandlar abstrakta matematiska begrepp till praktiska problemställningar och visuella lösningar – det gör matematik mycket lättare att förstå och ta in.

Vårt matematiksortiment för lågstadiet behandlar fler matematiska begrepp än tal – för matematik består även av mönster, former, konstruktion, perspektiv, tid, hastighet, längd, volym och massa.