Läromedel i etik för årskurs 4-6

Flickan i Drömfångaren
beta-3758
120,00 SEK
En fantastisk, spännande och magisk berättelse av Ingrid Jönsson.

...
HUR SKULLE DU HA GJORT?
beta-0181
370,00 SEK
Etiska och moraliska frågeställningar som ger ett bra klimat i klassen. Kopieringsunderlag, 55 sidor...
HUR SKULLE DU HA GJORT? om Allas lika värde
beta-0183
390,00 SEK
Diskussionsmateriel som belyser människors lika värde. Kopieringsunderlag, 62 sidor.
HUR SKULLE DU HA GJORT? om Mobbning
beta-0182
390,00 SEK
Diskussionsmateriel som förebygger mobbning. Kopieringsunderlag, 62 sidor.
KRAMbyrån
beta-0168
360,00 SEK
Värdegrundsarbete för de yngre eleverna.
Mobbstopp - kort med handledning
beta-0177
380,00 SEK
Förebygg mobbning i skolan med dessa arbetskort. 2 x 20 A4-kort och lärarhandledning.
00175sFs_3
beta-0175
145,00 SEK
Bok med konkreta övningar som ger dig ett bättre klimat i klassen.
Vett och Etikett
beta-0178
280,00 SEK
Kopieringsunderlag med övningar, rollspel och lektionsförslag om gott uppförande. 30 sidor.
Våga tycka!
beta-0189
298,00 SEK
Skapa en trygg stämning i ditt klassrum med hjälp av 60 arbetskort om bl.a. mobbning.