NO - ämnen

naturorienterande ämnen

Läromedel i NO-ämnen för årskurs 4-6

Våra läromedel inom naturorienterande ämnen för 4-6 lär eleverna hur kroppens alla delar och organ fungerar. Vi har även redskap som eleverna kan använda för att göra fältstudier och undersökningar av naturen.