NO - ämnen

Läromedel i biologi för årskurs 4-6

I biologi har vi läromedel som lär eleverna om hur kroppens alla delar och organ fungerar. Vi har kopieringsunderlag som beskriver hur fotosyntesen fungerar och vad koldioxid är för något. Du hittar också läromedlet Gröna rummet som du kan använda till att låta eleverna plantera egna växter och skapa ett ekologiskt slutet kretslopp.