Moderna språk

Läromedel i moderna språk

Vi har läromedel i engelska, spanska, franska, tyska och italienska för årskurs 4-6. Att kunna flera språk är viktigt och i läroplanen står det att kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.