Startsidan

positionssystemet
centikuben
centikuben
sugarbook
förskolan
årskurs f-3
årskurs 4-6

årskurs 4-6
årskurs 4-6
årskurs 4-6

Följ oss på Instagram


Vår syn på läromedel
årskurs 4-6

årskurs 4-6

Genom lustfylld inlärning kan elever växa och erövra nya kunskaper

På Beta Pedagog har vi arbetat med läromedel sedan 1988. Vår pedagogiska grundsyn har sedan starten byggt på övertygelsen om att barn behöver känna lust för att kunna ta till sig ny kunskap. Låt eleverna experimentera, bygga och testa. Eleverna får dela upplevelser och insikter tillsammans med kamrater och lärare.

I läroplanen för grundskolan hittar vi ett av våra favoritcitat: Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

För att skapa ett lustfyllt lärande behövs bra pedagoger samt bra verktyg och läromedel som är anpassade efter barns olika behov och sätt att ta till sig kunskap på. Om lust och nyfikenhet för lärandet finns, så kan barn med enkla läromedel lära sig komplexa saker.